Gemeente Leidschendam-Voorburg

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg realiseren we het Kulturhus in Stompwijk: Een multifunctionele accommodatie waarin de Maerten van den Veldeschool, kinderopvang, jeugdzorg,  en dorpshuis incl. jongerencentrum een plaats vinden. Er is na een selectie- en onderhandelingsprocedure een 30-jarig zogenaamd DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) contract afgesloten waarin Slimscholenbouwen verantwoordelijk is voor ontwerp, realisatie én exploitatie van het gebouw.

Dat wordt overigens een energieneutraal gebouw volgens Frisse scholen Klasse A.

Alle partners blijven gedurende de contractperiode betrokken, zodat een optimale prestatie gewaarborgd blijft.