< Terug naar overzicht

Kulturhus Stompwijk eerste kwartaal 2018 gereed

De directie van Slimscholenbouwen B.V., Harry van de Kant (bestuursvoorzitter Stichting Panta Rhei) en wethouder Frank Rozenberg (project Kulturhus) tekenden gisteren het bouwcontract voor het Kulturhus in Stompwijk. Hiermee is de komst van het Kulturhus defintief. Naar verwachting zal het gebouw in het eerste kwartaal van 2018 worden opgeleverd.Het Kulturhus wordt een multifunctioneel centrum voor de Stompwijkse dorpsgemeenschap met een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een jeugdsoos, een servicepunt van de bibliotheek en multifunctionele ruimtes. Het gebouw zal gebouwd worden op de locatie waar nu de basisschool Maerten van den Velde staat.

Mijlpaal

Projectwethouder Frank Rozenberg is erg blij met het aanbreken van deze mijlpaal. “Er wordt al lang gesproken over een nieuw multifunctioneel centrum voor Stompwijk, maar met de ondertekening van dit contract zorgen we ervoor dat het Kulturhus er ook daadwerkelijk in 2018 komt. Met zijn multifunctionele inzetbaarheid en duurzame ontwerp zal het een mooie aanwinst voor Stompwijk zijn.” De bouwwerkzaamheden starten waarschijnlijk in augustus 2017.

 

Samen met gebruikers

Slimscholenbouwen B.V. realiseert én beheert het Kulturhus met geselecteerde partners de komende 30 jaar. Elke partner heeft een specifieke expertise op het gebied van materialen, installaties, duurzaamheid, beheer en schoonmaak. Het uitgangspunt is om binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk waarde voor de gebruikers te creëren, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het ontwerpproces is daarom samen met de gebruikers gestart.

Duurzaam

Het Kulturhus heeft een zeer innovatief en duurzaam karakter en heeft bijvoorbeeld ecologische dakbedekking en de nieuwste zonnepanelen. Zelfs het bouwproces is niet traditioneel. Er wordt gebouwd volgens het Slimbouwen-gedachtengoed van Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg, die ook zijn bijdrage aan het project levert. Samen met gebruikers en de partners wordt gewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig Kulturhus: van en vóór alle mensen in Stompwijk.

foto gemeente. Ondertekening contract Kulturhus (v.l.n.r. Harry van de Kant (Panta Rhei), Frank Rozenberg (projectwethouder Kulturhus), Dick Groenenberg (Slimscholenbouwen B.V.) en Kees Meijnen (Slimscholenbouwen B.V.))