DUURZAME FRISSE SCHOOL ALS EEN DIENST EN 15% HUISVESTINGS-BUDGET TERUG NAAR ONDERWIJS


Een duurzame en frisse school als een dienst, voor een vast bedrag per jaar!


Uitnodiging:
Wij komen graag in contact met gemeenten en schoolbesturen die het aandurven om buiten de bestaande kaders te kijken en de stap te zetten naar betere onderwijshuisvesting “als een dienst” en meer geld willen overhouden voor onderwijs.

Snel meer weten?
Bel ons: 040-7676588
Of stuur een mailtje: info@slimscholenbouwen.nl